Mało popularny przedmiot na Olimpiadzie

Nietypowa Olimpiada

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych mogą skorzystać z możliwości zabrania udziału w konkursie lub w olimpiadzie tematycznej. Zazwyczaj taka Olimpiada gwarantuje im dostanie się na wymarzoną uczelnię w naszym kraju. Olimpiada może odbywać się z każdego przedmiotu. Możemy sprawdzić naszą wiedzę z zakresu biologii, chemii oraz matematyki. To bardzo popularne przedmioty, których uczą się wszyscy studenci. Mało kto wie, że olimpiadę pisać można też z mało znanych dziedzin, których zazwyczaj nie ma w szkołach średnich. Małą popularnością cieszy się Olimpiada Filizoficzna. Jest to konkurs, który organizowany jest w naszym kraju już od trzydziestu lat. Patronem tego przedsięwzięcia jest Polskie Towarzystwo Filozoficzne. Odpowiadają oni za zagadnienia, które pojawią się na Olimpiadzie oraz za sprawny przebieg kolejnych etapów. Na początku uczestnicy sprawdzają swoją wiedzę w etapie szkolnym, kiedy pójdzie im wyjątkowo dobrze przechodzą dalej. Osoby, które najlepiej napiszą ostatni etap – zostają laureatami oraz finalistami. Ważne jest odpowiednie przygotowanie, zazwyczaj na taki konkurs zgłaszają się osoby, które od dawna interesują się zagadnieniami filozoficznymi. Przerabiając odpowiednie tematy i zagadnienia poszerzają swoją wiedzę. W tej dyscyplinie ważne jest, aby orientować się tematach związanych z filozofią, ale nie tylko o to chodzi. W kolejnych etapach częścią konkursu jest samodzielne napisanie eseju bądź felietonu. Stąd przyszły laureat lub finalista musi posiadać odpowiedni warsztat pisarski, nie mówiąc już o znajomości zasad gramatyki oraz ortografii i interpunkcji.

Źródło informacji: https://indekswkieszeni.pl/olimpiada-filozoficzna/

Leave a comment

Your email address will not be published.


*