Dlaczego warto monitorować ceny konkurencji?

Warto wykorzystywać analizy danych statystycznych i strategie cenowe w e-commerce. Dzięki temu lepiej możemy poznać swoich klientów, odkryć możliwości cenowe, wytyczać zmiany cen i zoptymalizować swoje ceny.

Czy wszyscy sprzedawcy detaliczni powinni stosować strategie cen, oparte na konkurencji?

Do pewnego stopnia tak. Oczywiście uzależnione jest to od wielkości firmy. Jeśli prowadzimy mały lokalny biznes, wysoce wyrafinowane rozwiązania w zakresie ustalania cen będą przesadą i prawdopodobnie za drogie. Z drugiej strony kontrolowanie cen konkurencji jest niezbędne, ponieważ potencjalni i obecni klienci analizują ceny. Jeśli nie będziemy wiedzieć, jak nasze ceny kształtują się w stosunku do cen innych sprzedawców identycznych lub podobnych produktów, nigdy nie będziemy konkurencyjni, bez względu na wielkość rynku.

Zalety monitorowania cen konkurencji

Warto monitorować ceny konkurencji. Monitorowanie cen konkurencji pozwala na:

  • śledzenie i porównywanie konkurencyjnych danych o cenach w czasie rzeczywistym,
  • formułowanie praktycznych spostrzeżeń na temat konkurencji,
  • identyfikowanie konkretnych cen i możliwości asortymentowych,
  • konfigurowanie alertów, dotyczących konkretnych zmian na rynku,
  • optymalizowanie cen na co dzień,
  • poprawa negocjacji z dostawcami  w sprawie wyboru produktu, cennika, marży i harmonogramu promocji.

Najlepsze praktyki

Strategia na wczesnym etapie – po wdrożeniu rozwiązania w zakresie ustalania cen, należy natychmiast rozpocząć planowanie konkurencyjnej strategii cenowej. Musimy wziąć pod uwagę swoją markę, pozycję na rynku, cele biznesowe i plan rozwoju.

Przygotujmy plan poprawienia wydajności – po zintegrowaniu informacji o cenach z operacją sprzedaży detalicznej, musimy zdefiniować nowe testy porównawcze dla różnych kluczowych wskaźników wydajności.

Wykorzystajmy dane, by zwiększyć wydajność całej operacji. Szybko zdamy sobie sprawę, że oprócz danych, dotyczących optymalizacji strategii cenowej możemy zrobić jeszcze więcej. Możemy poprosić pracowników, aby skonfigurowali ukierunkowane promocje, przeanalizowani cykl życia produktu i zoptymalizowali asortyment produktów.

Skonfigurujmy narzędzia dla różnych osób w naszej organizacji. Nie powinniśmy dysponować tylko jednym typem danych, ale raportowanie i analiza powinny być skonfigurowane w zależności od różnych stanowisk lub działów w organizacji. Na przykład dział zakupów ma inne potrzeby niż menadżerowie łańcucha dostaw lub webmasterzy.

Inteligentna wycena

Inteligentna wycena jest jednym z najważniejszych elementów każdego udanego przedsięwzięcia. Mimo to, wielu przedsiębiorców nie zastanawia się nad czynnikami, wchodzącymi w skład i nad strategiami cenowymi, przed uruchomieniem firmy. Powinniśmy zwrócić uwagę na wiele czynników rynkowych przed ustaleniem cen swoich produktów i usług. Musimy zrozumieć swój rynek, koszty dystrybucji i konkurencję. Pamiętajmy, że rynek reaguje szybko na postęp technologiczny i międzynarodową konkurencję. Ważne są czynniki wpływające na ceny i gotowość do dostosowania się.

Dowiedz się więcej na https://dealavo.com/pl/

Leave a comment

Your email address will not be published.


*